INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Popularizace UK II


Popularizace UK II

Bez n‡zvu-1

Od března 2013 realizuje ILA v pozici partera projekt Univerzity Karlovy “Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace”.

Cíle projektu vycházejí z provedené analýzy, která ukazuje, že nejsou naplňována očekávání vážných zájemců o studium přírodovědeckých oborů a budoucí vědeckou práci v oblasti přírodních věd a jejich počet klesá, zejména v mimopražských regionech. Projekt si klade za cíl zvrátit tento nepříznivý  trend a zvýšit počet vážných zájemců o studium přírodních věd, kteří během své budoucí profesní kariéry mohou posílit lokální vědecké inovační prostředí. Projekt tak přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti tržních i akademických subjektů a bude mimo jiné vychovávat budoucí kapacity lidských zdrojů pro zatím ne zcela personálně naplněná regionální vědecká centra.

Dále je cílem projektu představit interdisciplinární přístup k přírodovědným oborům a seznamovat žáky a studenty s nejnovějšími poznatky a trendy. Pro dosažení cílů projekt volí moderní nástroje a metody: interaktivní komunikaci prostřednictvím nových médií, propagaci a praktickou aplikaci badatelsky orientované výuky a intenzivní systematickou práci s pedagogy a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ a VŠ. Projekt se mimo jiné zaměří například na tvorbu a využití inovativních audio-vizuálních materiálů a webinářů. nebo vytvoření on-line portálů pro rezervaci seminářů a stáží v laboratořích.

Hlavní příjemce projektu: Univerzita Karlova v Praze

Partneři projektu:

  • BRITSKÁ RADA / BRITISH COUNCIL
  • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
  • Gymnázium Josefa Jungmanna
  • ILA, s.r.o.
  • Sdružení Arachne o.s.
  • Sdružení Tereza
  • VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.

Seznam klíčových aktivit:

01 Věda v praxi pro mimopražské učitele, akademické pracovníky a vybrané žáky/studenty

02  Badatelsky orientovaná výuka v regionech

03  Konference na téma Science Communication

04  Tvorba vzdělávacích materiálů a pomůcek pro učitele pro výuku přírodních věd s aplikací BOV a interdisciplinárního pohledu

05  Tvorba vzdělávacích materiálů a pomůcek pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci z řad vybraných žáků a studentů ZŠ, SŠ a VOŠ

06  Efektivní způsoby popularizace přírodovědných oborů v médiích, využití moderních prostředků pro předávání znalostí, zkušeností a postojů

07  Posílení odborných kapacit na vědeckých táborech a soustředěních pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci z řad vybraných žáků a studentů ZŠ, SŠ a VOŠ

08  BOV bootcampy pro mimopražské učitele přírodovědných oborů

09  Popularizace výzkumné práce zážitkovou výukou s využitím příkladů nejčastějších chorob masového výskytu v současné společnosti: obezity a diabetes mellitus

10  I sport je věda

 

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV