INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

MC Anděl, s.r.o.


MC Anděl, s.r.o.

MCA_logo

ILA s.r.o. se od února 2012 podílela na založení a byla spolumajitelem nestátního zdravotnického zařízení s názvem Medicínské centrum Anděl, s.r.o. (www.mcandel.cz).

V únoru 2013 bylo učiněno strategické rozhodnutí prodat podíl vlastněný společností ILA druhému spolumajiteli MC Anděl. Tento prodej byl zrealizován v březnu 2013, kdy zároveň Kateřina Čihařová odešla z pozice ředitelky a jednatelky ve společnosti MC Anděl.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV