INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Management vědy a inovací


Management vědy a inovací

Dne 6. října 2015 byl na Univerzitě Karlově zahájen – po velmi úspěšném prvním běhu na jaře t.r.  – již druhý běh „transfakultárního“ předmětu Management vědy a inovací (MVI) (promo video zde), kde Ivan Dvořák a Kateřina Čihařová působí jako externí autoři a lektoři (Ivan Dvořák je navíc odborným garantem celého programu).

Jeho náplní je problematika řízení vědeckých aktivit a praktického využití znalostí a technologií založených na výsledcích V&V. Tento jednosemestrální předmět je dotován šesti kredity. Na rozdíl od dřívějších vzdělávacích programů v této oblasti, na kterých se ILA, s.r.o. spolu s Univerzitou Karlovou podílela, se MVI vyznačuje masivním nasazením nových vzdělávacích technologií (distanční vzdělávání založené na využití systému Moodle, videa, webináře, mentální mapy, digitální odznáčky atd.). Do současného běhu se přihlásilo 43 studentů z řady různých fakult Karlovy University.

Tento běh skončil na jaře roku 2016, od podzimu 2016 bude standardně pokračovat třetí běh, ale již bez účasti expertů ILA, s.r.o.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV