INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Inovační podnikání na Univerzitě Karlově (IPUK)


Inovační podnikání na Univerzitě Karlově (IPUK)

Projekt byl financován ze Strukturálních fondů EU (konkrétně OP JPD 3).Společnost ILA s.r.o. byla partnerskou organizací spolu se Svazem průmyslu a dopravy a Evropským sdružením ProTonEurope – Public Research Organizations and Transfer Offices Network. Společnost ILA zodpovídala za zpracování veškerých výukových témat, výběr lektorů a administrativní řízení a monitoring projektu. Cílem projektu bylo seznámit posluchače z Karlovy univerzity i další zájemce z Prahy s problematikou přenosu znalostí a technologií z akademické sféry do komerční oblasti. V rámci projektu byly vytvořeny 3 na sebe navazující kurzy určené pro frekventanty s různou výchozí znalostí dané problematiky. Vzdělávání probíhalo kombinovanou formou – vždy krátký prezenční seminář na úvod kurzu následovaný distančním on-line studiem, do kterého byly zařazeny testy a jednotlivé úkoly, které on-line lektoři individuálně opravovali a hodnocení zasílali posluchačům. Kromě této výuky byly součástí pokročilých kurzů zahraniční stáže. http://www.cppt.cuni.cz/CPPT-11.html

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV