INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Inovační služby xPORT


Inovační služby xPORT

Od 1. března 2018 se ILA, s.r.o. (dále jen ILA) podílí jako partner na realizaci projektu Inovační služby xPORT – „Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606 . Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR. Projektová žádost byla zpracována do výzvy č. 26 OP PPR.

Cílem projektu, jehož žadatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze, je rozšířit a zefektivnit současné služby inkubačního programu xPORT VŠE a poskytnout tak kvalitní zázemí pro inovační podniky. V rámci aktivit projektu vznikne nový program pro podporu komercializace výsledků výzkumu a služba poradenství a pomoci při zprostředkování financování pro startupy. Součástí projektu je zajištění personálních kapacit pro nabízené služby.

Projekt má trvání 36 měsíců a celkové způsobilé výdaje jsou 21 831 637,- Kč. Žadatel zajistí spolufinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV