INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

European Knowledge Transfer Society – EuKTS


European Knowledge Transfer Society – EuKTS

test9x6

EuKTS je evropský projekt navazující na T-TTM financovaný ze 7. RP EU, který probíhal od 1. ledna 2010 do 31. března 2012. Ivan Dvořák a Kateřina Čihařová zastupovali CPPT UK ve 14ti členném konsorciu realizujícím  tento projekt. Cílem bylo stanovit rámec a základní principy celoevropské certifikace vzdělávání v oblasti transferu technologií a nastavit systém pro akreditaci poskytovatelů edukačních programů. Bylo vytvořeno curriculum stanovující znalostní požadavky pro úroveň BASIC i INTERMEDIATE a v pilotních projektech byla výuka úrovně BASIC odzkoušena. Univerzita Karlova byla jednou ze tří akreditovaných institucí a byla oprávněna udělit 52 účastníkům kurzu TTM-Junior mezinárodní certifikát.  Po ukončení projektu byla založena nezisková společnost EuKTS se sídlem v Bruselu a nyní její členové shánějí finance na další rozvoj činnosti organizace.    Více viz. www.eukts.eu, informační brožuru lze stáhnout zde.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV