INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti


Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti

esf_eu_oplzz_logolink

1. 12. 2012 ILA, s.r.o. zahájila realizaci projektu Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti (zkráceně DeMo) s registračním číslem CZ.1.04/.5.1.01/.77.00330. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je přenos inovativního řešení běžně využívaného v zahraničí pro zvýšení přístupu občanů se zdravotním postižením k pracovnímu uplatnění. Náplň projektu je koncipována tak, aby zásadním způsobem přispěla k efektivnímu a dlouhodobému řešení otázky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. V ČR totiž zatím chybí koncepční model aktivit, na jejichž základě by bylo možné stanovit typ a rozsah nezbytných adaptací a modifikací domácího či pracovního prostředí občanů s vážným zdravotním za účelem odstranění bariér, které tuto skupinu obyvatel izolují mimo jiné od pracovních příležitostí. V rámci projektu DeMo bude takováto metodika za přispění zahraničních partnerů vyvinuta.

Příjemcem podpory je ILA, s.r.o.

Partnery jsou:

  • Česká asociace ergoterapeutů
  • Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia (Portugalsko)
  • Department of Health Sciences, Lund University (Švédsko)

Projekt bude realizován v období 1. 12. 2012 – 30. 11. 2014.

Celkové náklady projektu: 4 663 372,24 Kč

Kontaktní osoby:

Více informací o projektu naleznete zde.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV