INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze (CPPT UK)


Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze (CPPT UK)

Na projekt byla získána dotace ve výši 15,6 mil. Kč ze Strukturálních fondů (konkrétně OP JPD 2). Byla zpracována řada studií a zřízena kancelář pro přenos poznatků a technologií (anglicky Technology Transfer Office – TTO) a rozběhnuty její aktivity. CPPT nabízí akademickým pracovníkům pomoc při komercializaci jejich objevů a vynálezů. ILA s.r.o. byla partnerem v projektu a dosud slouží jako exkluzivní konsultační firma, která na základě smlouvy s Univerzitou Karlovou poskytuje odborné služby CPPT UK. http://www.cppt.cuni.cz

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV