INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Certified Transnational Technology Transfer Manager (CERT-TTT-M)


Certified Transnational Technology Transfer Manager (CERT-TTT-M)

Projekt byl financován ze 6. Rámcového programu EU a Ivan Dvořák spolu s Kateřinou Čihařovou byli přizváni, aby v projektu působili jako experti z řad poskytovatelů vzdělávání v oblasti transferu technologií. Cílem projektu bylo stanovit rámec vzdělávání, který by bylo becně platný pro celou Evropu. Bylo identifikováno celkem 7 základních kompetencí, které mají být ve výuce TT obsaženy v případě, že školitel aspiruje na udílení evropského certifikátu v této problematice.

www.ttt-manager.eu

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV