Novinky
CO NOVÉHO V ILA

Inovační strategie ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vypracovala novou inovační strategii České republiky do roku 2030.

Dne 18. 2. 2019 byla na konferenci Inovační strategie České republiky 2019−2030 Czech Republic: The Country For The Future za účasti premiéra Andreje Babiše představena nová inovační strategie ČR do roku 2030. Tento dokument zpracoval kolektiv renomovaných autorů vedený Karlem Havlíčkem, místopředsedou RVVI. Strategie ke stažení zde.

I přes primárně skeptický postoj expertů ILA, kteří byli již svědky prezentace řady strategií v dané oblasti, jejichž realizace se nakonec ukázala spíše iluzorní, je nutno konstatovat, že se jedná o vyvážený dokument. Realisticky a fundovaně hodnotí stávající pozici ČR v oblasti inovací a na horizontu cca 10 let stanoví velmi ambiciózní cíle. Cíle mají velmi konkrétní podobu a jejich dosažení je podporováno řadou navržených strategických opatření. Za největší klad této strategie považujeme fakt, že se neomezuje pouze na klasickou otázku financování VaV, nýbrž že inovační strategii vnímá jako dokument prostupující řadou oblast (informace, doprava zdraví, vzdělávání…), jehož realizace je také součinností orgánů státní správy a samosprávy v těchto oblastech působících podmíněná.

Předložená strategie je – s ohledem na šíři jejího záběru-poměrně útlý dokument (16 str. + 12 str. příloh), logicky proto postrádá řadu operativních detailů, které jsou přislíbeny v navazujících akčních plánech, na jejichž přípravě se údajně intenzivně pracuje. Každý si tedy detaily její realizace může představovat jinak. Z již zveřejněných tezí je však zřejmý záměr vlády reagovat při financování vědy, výzkumu a inovací více na společenskou poptávku a aktuální výzvy, se kterými bude v nadcházející době naše společnost konfrontována. Pokud bude strategie skutečně realizována, znamená možná jisté zklamání pro ty, kteří hájí právo akademiků bádat o čemkoliv bez ohledu na sociální kontext.

I když by možná byly i body, které by bylo možno strategii vytknout (např. není úplně jasná její návaznost na strategie formulované na úrovni EU), představuje jistě krok správným směrem. Nezbývá než doufat, že – jak slibuje ve svém úvodu premiér – skutečně dojde k její realizaci a neskončí archivací ve virtuálním světě byrokratických institucí podobně, jako většina předchozích dokumentů tohoto typu.

 

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.