Novinky
CO NOVÉHO V ILA

Co víme a co nevíme o komunitárních programech v novém programovacím období 2020-2027?

Nové programové období EU (2021 – 2027) se kvapem blíží a orgány EK, stejně jako příslušné orgány států EU pilně pracují na přípravě nového rozpočtu. V tomto článku popisujeme, jak se situace jeví v současné době (zaměříme se zejména na Horizon Europe, o kterém je nejvíce dostupných informací).

Nové programové období EU (2021 – 2027) se kvapem blíží a orgány EK, stejně jako příslušné orgány států EU pilně pracují na přípravě nového rozpočtu. Vzhledem k tomu, že EU přímo financuje řadu tzv. komunitárních programů na podporu vědy výzkumu a inovací (z nichž nejznámější jsou tzv. rámcové programy, v příštím programovacím období se v pořadí devátý rámcový program bude nazývat Horizon Europe) jsou informace přicházející útržkovitě o tomto dění velmi významné pro všechny, kdo působí v oblasti V&V a praktické aplikace jejich výsledků. Pokusme se shrnout, jak se situace jeví v současné době (zaměříme se zejména na Horizon Europe, o kterém je nejvíce dostupných informací).

Především: co nevíme? Nevíme, jaký bude celkový objem finančních prostředků alokovaných pro Horizon Europe. Aktuální návrh EK je cca 97 mld. EUR, ale jsou i návrhy (např. z EP) na částku 120 nebo dokonce 160 mld. EUR. Problém se schválením této alokace spočívá v celkové struktuře rozpočtu EU pro příští období, kde s vysokou mírou pravděpodobnosti vypadne příspěvek Velké Británie. Návrh EK předpokládá pokrytí chybějících finančních zdrojů jednak snížením dotací na Společnou zemědělskou politiku (proti čemuž je zejména Francie) a kohezní politiku (ESIF) (proti čemuž jsou prakticky všechny nové členské země), jednak zvýšením příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu unie (proti čemuž je kde kdo). Okolo schvalování rozpočtu EU, a tudíž i finálního vymezení finančních zdrojů na Horizon Europe bude tedy ještě hodně veselo.

A co víme? Ať již bude rozpočet Horizon Europe schválen v jakékoliv výši, bude zachován dosavadní první pilíř, který pod egidou Evropské výzkumné rady (European Research Council – ERC) poskytuje prostředky na provozování excelentní vědy. Oproti předchozímu programu Horizon2020 ale dojde k několika podstatným změnám:

1.      Dosavadní pilíře vyhrazené pro podporu průmyslu a pro řešení celospolečenských problémů budou sloučeny do jednoho (což kapitány evropského průmyslu nijak netěší), za to však vznikne pilíř nový, orientovaný výslovně na inovace: po vzoru ERC bude ustavena Evropská inovační rada (European Innovation Council – EIC), která bude strategicky řídit směrování financí na podporu inovací (ustavení EIC hodně vypovídá o užitečnosti a přínosu existujícího Evropského institutu pro inovace a technologie…)

2.      Významná část (zatím neznámo, jak velká) prostředků programu bude dedikována na financování tzv. „missions“ – základních podporovaných směrů výzkumu a inovací v EU formulovaných na základě společenské poptávky a výzev stojících před Evropou v nadcházejícím období.

3.      Má dojít k podstatně hlubšímu propojení komunitárních programů organizovaných agenturami EK s programy kohezní politiky (ESIF) spravovanými národními vládami.

4.      Bude posílena snaha o vyrovnání účasti E15 zemí a nových členských států v komunitárních programech s cílem snížit „brain-drain“ z nových členských zemí do starých.

5.      Procedury podávání a posuzování žádostí o financování mají být unifikovány a zjednodušeny.

Kolik se tyto nové (v případě posledního cíle bychom řekli „staronové“) prvky podaří v připravované nové struktuře komunitárních programů skutečně prosadit je prozatím otevřená otázka. Nechme se překvapit!

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.