Novinky


ILA vydává newsletter

V tomto měsíci vychází debutové číslo ILA News, ve kterém Vás budeme na čtvrtletní bází informovat o novinkách z prostředí dotací, inovací a sociálních témat, kterými se u nás zabýváme.


více informací

Domeček slavnostně otevřen!

Po dlouhých měsících usilovné práce je to konečně tady – naše nezisková organizace otevřela Domeček široké veřejnosti. Slavnostního přestřižení pásky 25. 6. 2018 se ujala moderátorka Petra Svoboda, která tímto projekt komunitního centra podpořila. Mezi dalšími zajímavými hosty byl například i Karel Mrzílek, který v domečku bydlel za ruské okupace, poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní Prahy 7 Jakob Hurrle.


více informací

Metodika InnovationProcessor se nyní testuje!

Byly uzavřeny smlouvy se čtyřmi partnery z řad potenciálních uživatelů, jmenovitě xPORT VŠE Business Accelerator (xPORT) ředitel: Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 – Žižkov, Česká republika rektorka: Prof. Ing. Hana Machková, CSc.


více informací

Metodika SEMAFOR home v zahraničí!

Ve dnech 20. 5. – 27. 5. 2018 jsme v rámci projektu Proof-of-Concept (PoC ILA) představili metodiku SEMAFOR home na světovém kongresu ergoterapeutů, který měl jako doprovodný program i výstavní kapacity. Kongres je nejvýznamnější akcí, která v oblasti ergoterapie na světě probíhá, a která se koná jedenkrát za 4 roky. 17. kongresu konaného v jihoafrickém Kapském městě se zúčastnilo téměř 2 500 delegátů z 85 zemí světa.


více informací