INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

KTT a inovace


Aktivity v oblasti transferu znalostí a technologií, inovačních projektů a zakládání start-up společností realizuje tým vedený RNDr. Ivanem Dvořákem, CSc. Tyto aktivity zahrnují:

A. Zakládání a rozvoj vlastních start-up společností;
B. Účast v projektech na podporu transferu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou financovaných z ESIF (zejména PP VVV a OP PPR), Horizon2020 nebo Interreg.
C. Provoz informačního portálu Inosfera.cz
D. Poradenství v oblasti KTT a inovačního managementu, zejména:

  • posouzení reálnosti podnikatelského záměru na založení sociálního podniku,
  • zpracování analýzy trhu a konkurence pro daný produkt nebo službu,
  • zpracování informačního memoranda, studie proveditelnosti či podnikatelského plánu,
  • koučink při založení sociálního podniku a jeho dalším rozvoji, posouzení komerčního potenciálu daného výsledku V&V, vynálezu nebo inovativního nápadu,
  • zpracování analýzy trhu a konkurence pro daný produkt nebo službu,
  • zpracování informačního memoranda, studie proveditelnosti či podnikatelského plánu,
  • podporu při rozhodování o ochraně duševního vlastnictví,
  • podporu při vyjednávání o prodeji duševního vlastnictví nebo licence na jeho využití,
  • koučink při založení start-up společnosti a jejím dalším rozvoji,
  • oslovení podnikatelských andělů a potenciálních strategických partnerů s nabídkou,
  • kontrolu a reporting vývoje nové společnosti pro investory.

Osobní kontakty

Katerina Čihařová

Partner

M: +420 724 007 879

Skype: katerina.ciharova

katerina.ciharova@ila.cz

Ivan Dvořák

Partner

M: +420 608 702 223

Skype: ivan.dvorak.1950

ivan.dvorak@ila.cz

Lucie Mužíková

CEO

M: +420 606 358 607

lucie.muzikova@ila.cz

Jaroslava Vondrušková

Asistentka

M: +420 602 182 377

jaroslava.vondruskova@ila.cz

Ivana Petrová

Projektová manažerka

M: +420 720 173 338

ivana.petrova@ila.cz

Petr Forman

Konzultant

M: +420 724 066 208

Petr.Forman@rudolphina.cz

Jan Šisler

Člen Správní rady Domus vitea, z.ú.

M: +420 775 226 964

jsisler@seznam.cz

 

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV