INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Historie ILA


Historie a současnost společnosti ILA

1994 založení společnosti

 • zaměření na poradenství při privatizaci

2000 změna zaměření poradenské činnosti

 • inovační investování
 • zakládání nových technologických společností
 • restrukturalizace problémových MSP (malé nebo střední podniky).

Založení a rozvoj společnosti Central European Data Agency a.s., specializované na pořizování a správu digitálních mapových podkladů České a Slovenské republiky. Ta se od svého vzniku v roce 2000 úspěšně rozvíjí a významně zhodnocuje původní vklady svých akcionářů.

2005 počátek spolupráce s inovativními MSP a s univerzitami

 • realizace projektu CPPT UK – založení Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově v Praze a rozběh aktivit tohoto Centra.
 • realizace projektu IPUK – Inovační podnikání na Univerzitě Karlově – komplexní strukturovaný vzdělávací program zaměřený na management přenosu znalostí a technologií a na výchovu k inovačnímu podnikání

2008 počátek mezinárodních spoluprací

 • zapojení do projektu Cert-TTT-M (financovaného ze 6. RP) zaměřeného na analýzu potřeb vzdělávání v oblasti přenosu znalostí a technologií (KTT) v EU
 • následně zapojení (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze) do projektu EuKTS (financovaného ze 7. RP) v jehož rámci byl navržen systém akreditace poskytovatelů vzdělávání v oblasti KTT a certifikace jejich absolventů

od 2010 růst společnosti a rozšiřování týmu

 • specializace na oblast vědeckého podnikání (Science Based Business)
 • konsultační činnost v oblasti transferu poznatků a technologií pro ústavy Akademie věd ČR a další vědecko-výzkumné instituce
 • řada vzdělávacích projektů v oblasti KTT realizovaných v různých regionech ČR
 • založení dceřiné společnosti INOSFERA s.r.o.

od roku 2012 rozšíření služeb pro nově vznikající společnosti

 • založení, rozjezd a následný prodej ambulantního zdravotnického zařízení s názvem Medicínské centrum Anděl
 • zapojení do rozjezdu EuKTS a.i.s.b.l. pan-evropské organizace pro akreditaci vzdělávacích institucí v KTT a certifikaci KTT profesionálů

2014 – rozšíření působení do oblasti sociálních inovací a integrované péče

 • úspěšné ukončení realizaci projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“ ( DeMo)
 • navázání spolupráce s novými klíčovými klienty v oblasti dotačního poradenství
 • úspěšné ukončení realizace projektu Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením

2015 – založení Domus Vitae z.ú

 • nositele neziskových aktivit skupiny s cílem vytvoření centra sociálních inovací

2016 – rozšíření aktivit v oblasti dotačního poradenství

 • zpracování 12 projektových žádostí, pro naše klienty a partnery, v celkovém finančním objemu 1 728 988 155,- Kč
 • zpracování 3 vlastních projektových žádostí v celkovém finančním objemu 17 461 248,- Kč

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV