INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Aktuality


Angličtinu střídá politologie

13. 09. 2017

Na letní kurzy angličtiny komunitního a sociálního centra Domus Vitae navázal první zářijové pondělí politologický seminář „Otáčíme zeměkoulí“.

 

Komunitní centrum zahajuje činnost v náhradních prostorách

12. 07. 2017

V úterý 11. července odstartoval první kurz nového komunitního centra Domus Vitae. Zatím v náhradních prostorách Obřadní síně pro Prahu 7 se sešlo 19 účastníků letních kurzů anglického jazyka. Převážně senioři z Prahy 7 a 6 si v průběhu osmi lekcí vyzkoušejí pod citlivým vedením zkušené lektorky základní komunikační fráze, které jim usnadní kontakt…

 

Domeček „na spadnutí“

22. 05. 2017

I když na aktuální fotografii se zdá, že by se mohlo jednat o reálné spadnutí, opak je pravdou. Rekonstrukce objektu ve Stromovce, který má naše nezisková sestra Domus vitae, z.ú. (brzy už bude mít své vlastní stránky www.domus-vitae.cz) pronajatý, započala již v létě 2016. Předpokládané ukončení k 31. 12. 2016 se  nestihlo,…

 

ILA zpracovala 3 projektové žádostí do OP PPR, zaměřené na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

02. 03. 2017

Dne 28. února 2017 v 16:00 hodin skončil příjem žádostí o podporu do 24. výzvy OP PPR, která je zaměřená na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje pomocí ověření jejich komerčního potenciálu a přípravu jejich zavedení do praxe. Bylo předloženo 21 žádostí o podporu v celkovém objemu 412,7 milionů korun, což…

 

5. místo v prvním kole výzvy č. 02_16_019 OP VVV – Excelentním výzkum!

08. 02. 2017

Dne 8. února byly zveřejněny informace o výsledcích hodnocení 1. kola výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Týmu ILA se pro svého klienta podařilo zpracovat projektovou žádost, která se umístila na skvělém 5. místě z celkového počtu 130 podaných projektových žádostí. Žádost…

 

ILA, s.r.o. 1. ledna 2017 zahájila realizaci projektu PoC ILA!

15. 01. 2017

1. ledna 2017 ILA, s.r.o. zahájila realizaci projektu PoC ILA – „Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114. Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR. Projektová žádost byla…

 

ILA, s.r.o. podala 3 projektové žádosti do ERDF výzvy pro vysoké školy

04. 10. 2016

31. srpna podala ILA, s.r.o. pro své klienty tři projektové žádosti do výzvy č. 16 ERDF pro vysoké školy (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání), která má za cíl podporovat intervence Evropského sociálního fondu realizované v rámci specifického cíle (dále jen „SC“) 1, 2 a 4 v PO2, případně podporovat…

 

Stránky:1234567...16

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV