INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


MC Anděl, s.r.o.

27. 11. 2012

MCA_logo

Medicínské centrum Anděl, jehož je ILA s.r.o. spolumajitelem, zahájilo svou činnost na adrese Karla Engliše  3221 /2, Praha 5.  Lokalita centra na Andělu je dobře přístupná a v komorním, útulném prostředí jsou zde poskytovány služby praktického lékaře a internisty včetně ultrazvukových vyšetření a okamžité diagnostiky zánětlivých onemocnění.  Nabízíme i závodní péči, programy redukce hmotnosti, terapii i profylaxi chronického stresu. Více informací naleznete na těchto stánkách www.mcandel.cz.

MCA_interier

Pro naše registrované klienty je k dispozici členská karta s USB flash-diskem, na kterém je přehlednou formou k dispozici anamnéza, medikace, chronická onemocnění, alergie, Ekg,  ev. i obrazová dokumentace a další důležité zdravotnické údaje.  Tyto informace jsou při každé návštěvě našeho centra aktualizovány.

MCA_klientska_karta

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV