INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


Komunitní centrum zahajuje činnost v náhradních prostorách

12. 07. 2017

V úterý 11. července odstartoval první kurz nového komunitního centra Domus Vitae. Zatím v náhradních prostorách Obřadní síně pro Prahu 7 se sešlo 19 účastníků letních kurzů anglického jazyka. Převážně senioři z Prahy 7 a 6 si v průběhu osmi lekcí vyzkoušejí pod citlivým vedením zkušené lektorky základní komunikační fráze, které jim usnadní kontakt s cizinci. Celkem se přihlásily skoro tři desítky zájemců. Vzhledem k dovoleným počítáme s tím, že počet frekventantů bude kolísat. Všichni, kteří zdárně absolvují celý běh, získají diplom.

Komunitní centrum Domus Vitae nabízí své služby všem aktivním lidem nad 50 let. Po rekonstrukci bývalého drážního domečku v Královské oboře bude sídlit a provozovat své aktivity v tomto objektu.

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV