INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


ILA zpracovala 3 projektové žádostí do OP PPR, zaměřené na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

02. 03. 2017

Dne 28. února 2017 v 16:00 hodin skončil příjem žádostí o podporu do 24. výzvy OP PPR, která je zaměřená na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje pomocí ověření jejich komerčního potenciálu a přípravu jejich zavedení do praxe. Bylo předloženo 21 žádostí o podporu v celkovém objemu 412,7 milionů korun, což je o 12,7 milionů korun více, než je alokace výzvy.

Tým ILA podal do této výzvy 3 projektové žádosti v celkovém objemu 53,9 miliónů korun.

Všechny tři předložené projektové žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí.

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV