INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


ILA, s.r.o. podala 3 projektové žádosti do ERDF výzvy pro vysoké školy

04. 10. 2016

31. srpna podala ILA, s.r.o. pro své klienty tři projektové žádosti do výzvy č. 16 ERDF pro vysoké školy (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání), která má za cíl podporovat intervence Evropského sociálního fondu realizované v rámci specifického cíle (dále jen „SC“) 1, 2 a 4 v PO2, případně podporovat a navazovat na projekty financované z minulého programového období, prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení.

Všechny tři projektové žádosti v celkovém objemu 40 milionů korun prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a nyní čekají na věcné hodnocení.
Na začátku října MŠMT informovalo ve svém newslettru, že alokace výzvy ve výši 10 miliard korun byla počtem 115 předložených žádostí o podporu s celkovou výší požadovaných finančních prostředků 13,7 miliard korun překročena o 3,7 miliardy korun, tj. cca o 37 %.

eu_oslicek-c

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV