INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


ILA, s.r.o. 1. ledna 2017 zahájila realizaci projektu PoC ILA!

15. 01. 2017

1. ledna 2017 ILA, s.r.o. zahájila realizaci projektu PoC ILA – „Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114. Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR. Projektová žádost byla zpracována do výzvy č. 7 OP PPR.

Náplní projektu je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“.

Více informací o projektu je v sekci „projekty“.

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV