INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


Domeček „na spadnutí“

22. 05. 2017

I když na aktuální fotografii se zdá, že by se mohlo jednat o reálné spadnutí, opak je pravdou. Rekonstrukce objektu ve Stromovce, který má naše nezisková sestra Domus vitae, z.ú. (brzy už bude mít své vlastní stránky www.domus-vitae.cz) pronajatý, započala již v létě 2016. Předpokládané ukončení k 31. 12. 2016 se  nestihlo, nový termín otevření byl posunut na 1. 10. 2017.

Od dubna Domus vitae realizuje dva projekty financované z OP PPR. Jedná se o projekt DV – vybavení (reg. č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000091), v rámci kterého budou Domeček i dílna vybaveny nábytkem a technikou a projekt DV – rozběh aktivit (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000120) sloužící na podporu zahájení činnosti Komunitního centra a sociálního podniku.

Aktivity Komunitního centra budou zahájeny v náhradních prostorách – a sice v Obřadní síni Prahy 7, kterou nám laskavě zapůjčila městská část P7. Od června zde začínají kurzy angličtiny pro zájemce z věkové skupiny 50+.

dav

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV