INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


Dokončení on-line metodiky EVPO

31. 05. 2018

V projektu PoC ILA I bylo dokončena on-line implementace metodiky EVPO, pro kterou byl po obšírné diskusi zvolen prodejní název InnovationProcessor. Byly zahájeny kroky k registraci ochranné známky a vytvoření korporátní identity.

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV