INNOVATION LEADERSHIP AGENCY


5. místo v prvním kole výzvy č. 02_16_019 OP VVV – Excelentním výzkum!

08. 02. 2017

Dne 8. února byly zveřejněny informace o výsledcích hodnocení 1. kola výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Týmu ILA se pro svého klienta podařilo zpracovat projektovou žádost, která se umístila na skvělém 5. místě z celkového počtu 130 podaných projektových žádostí. Žádost získala 143 bodů ve věcném hodnocení, což je pouze o 7 bodů méně, než je maximální možný počet bodů.

Podmínky pro postup do 2. kola hodnocení splnilo 118 ze 130 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 39 387 205 466,87 Kč. Disponibilní finanční alokace výzvy je 6 000 000 000,- Kč. Průběžný seznam žádostí o podporu, které postoupily do 2. kola hodnocení, seřazených sestupně dle získaného počtu bodů, je zveřejněn na stránkách MŠMT.

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV